مرحله 2: پرداخت تعرفه

تخفیف ویژه مدت محدود (فقط تا آخر این هفته)

* حق عضویت 5.800.000  -> 3.800.000

+ 780.000 تومان شارژ رایگان
+ 2 استوری در پیج های میلیونی