تعرفه تبلیغات

ورود خود به دنیای مجازی را از اینجا شروع کنید…

تبلیغات بنری در سایت اول نظر

تبلیغات بنری در جایگاه ها و صفحات مختلف با هزینه های یک ماه الی سه ماهه

مکان تبلیغمحل نمایش بنرابعاد بنرهزینه 30 روز(تومان)هزینه 90 روز (تومان)
Aمقالات150×3003,500,0009,000,000
Bمقالات150×3002,700,0007,000,000
Cمقالات150×3001,900,0005,000,000