ماه: بهمن 1399

خرید فرشویژه ها

سرای ابریشم یا سرای ایرانی، کدامیک برای خرید فرش بهتر است؟

نوشته شده توسط:

فرش در گذشته به عنوان یکی از سرمایه های مادی ارزشمند در خانه های ایرانی به حساب می آمد. این فرهنگ هنوز هم در رگ بسیاری …

خرید فرشویژه ها

خانه فرش یا فرش دیبا، کدامیک برای خرید فرش بهتر است؟

نوشته شده توسط:

صنعت فرش از گذشته های دور یکی از صنایع پویا و قدرتمند در ایران بوده است. در بازاری که هزاران تولید کننده فرش های ماشینی و …