آموزشگاه بین المللی و سالن زیبایی آی تای شکیبافر

آموزش و خدمات ناخن، مژه، مو، و دیگر لاین های زیبایی

شماره تماس

شبکه های اجتماعی

نمونه کارهای

معرفی آموزشگاه بین المللی و سالن زیبایی آی تای شکیبافر

آموزشگاه بین المللی و سالن زیبایی آی تای شکیبافر تمامی خدمات سالن زیبایی در لاین های مختلف را ارائه می کند و همچنین برای هنرجویان رشته زیبایی آموزش تمامی لاین ها به همراه مدرک بین المللی ارائه می دهد.