برچسب: عوارض پرایمر اسیدی ناخن

پرایمر ناخن چیست؟

نوشته شده توسط: واحد تولید محتوا

استفاده از پرایمر در کاشت ناخن سبب شده تا با تنظیم شدن ph ناخن و مواد کاشت بتوان یک کاشت خوب داشت. در واقع پرایمر به …